QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Pro stavbu obchvatu Přeštic zbývá vyřešit 25 % pozemků

17.11.2022 8:23

Ředitelství silnic a dálnic už má zhruba tři čtvrtiny pozemků nutných pro stavbu obchvatu Přeštic, který má navazovat na novou čtyřproudovou silnici. Ta je aktuálně budována od přivaděče na Vysoké až po Horní Lukavici. 

přestice foto Milan Janoch _2
obchvat přeštice RSDobchvat přeštice rsd1

"Už zhruba 75 % pozemků potřebných pro stavbu obchvatu Přeštic na silnici I/27 je vypořádáno. Zahájení stavby samotného obchvatu je pak plánované po dokončení nyní probíhající stavby „I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka“ v roce 2024," informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Nová čtyřproudová silnice, která povede od Vysoké, kolem Horní Lukavice je ve výstavbě od roku 2020. Řidiči už aktuálně jezdí přes nový kruhový objezd u Chlumčan. Stavba potrvá ještě zhruba dva roky a pokud vše půjde podle plánu, naváže na ní právě obchvat zhruba sedmitisícových Přeštic.

Kudy přesně by měl obchvat Přeštic vést?

Navazovat bude na zmiňovanou právě budovanou přeložku, která bude končit za Horní Lukavicí. Bude pokračovat západně kolem Přeštic, tedy v oblasti, kde vede železniční trať. Toto má být vyřešeno provizorním napojením podjezdem pod železniční tratí na stávající silnici I/27 za Přešticemi. Toto napojení má fungovat zřejmě jako dlouhodobé provizorium, a to do doby, dokud nebude finančně vyřešeno pokračování směrem ke Švihovu. Trasu si můžete prohlédnout na vizualizaci ve fotogalerii.

Na nové silnici kolem Přeštic by měla být jedna mimoúrovňová křižovatka, a to na křížení se silnicí 230 vedoucí do Žerovic. Tato křižovatka má být deltovitá a měla by sloužit řidičům jedoucím od Plzně jako sjezd do Přeštic.

Řidiči jedoucí od Klatov budou moci do Přeštic sjet ještě dříve, toto jižní napojení bude řešené stykovou křižovatkou na novou silnici, která se napojí na stávají I/27.  Délka tohoto nového napojení bude zhruba 300 metrů.

Na obchvatu města Přeštice má vzniknout celkem 5 nových mostů, jeden železniční most, dva nájezdy. Podle informací z ŘSD si stavba nevyžádá žádné velké demolice, pouze kácení stromů. To má ale kompenzovat nová výstavba.

Délka celé trasy je 5 264 metrů.

 

Obchvat Horní Lukavice se staví od roku 2020

Stavba přeložky I/27 Šlovice mezi plzeňským dálničním přivaděčem a Přešticemi byla zahájena v roce 2020. Vznikne zde čtyřpruh i obchvat Horní Lukavice. Součástí nového šestikilometrového úseku silnice budou tři mosty, tři protihlukové valy, dvě mimoúrovňové a čtyři okružní křižovatky. Náklady přesáhnou 911 milionů korun. První řidiči tudy projedou v březnu 2024.

V roce 2024 by měl být hotový také další úsek na silnici I/27, jedná se o obchvat Klatov. Jeho výstavba byla zahájena v listopadu roku 2021.

Nový úsek této silnice má pomoci k odvedení tranzitní dopravy ve směru od Plzně na Železnou Rudu mimo centrum Klatov. "Realizací stavby obchvatu dojde též k výraznému zlepšení dopravní situace v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že výstavbou komunikace však budou zasaženy některé stávající přístupy na pozemky, jsou v rámci stavby budovány i nové přístupové komunikace na tyto pozemky. Všechny nově navržené přístupové komunikace či sjezdy jsou napojeny na silnice II. či III. třídy, případně na křižovatkové větve," informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Součástí více než osmi kilometrů dlouhé stavby je jedenáct mostů, tři okružní křižovatky a sedm protihlukových stěn o celkové délce 3 210 metrů.

foto: Milan Janoch, QAP.cz, vizualizace ŘSD

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Superb new