QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

První školní den je za dveřmi. Kdy čeká děti testování a jaká budou platit pravidla?

31.08.2021 11:55

Nový školní rok je za dveřmi a letos začne neobvykle, testováním žáků. Testování se týká všech dětí a žáků základních škol, studentů v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří.

c

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, a to v termínech 1. září, 6. a 9. září 2021. Ev. ředitel může udělat výjimku například pro prvňáčky, které lze otestovat až 2. září. Toto plošné testování ve školách se netýká učitelů a zaměstnanců školy. 

Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 

Co čeká žáka, který odmítne testování? 

Žák bez testu se bude moci prezenční výuky účastnit, ale musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

Žáci, kteří odmítnou testování, budou mít zakázáno zpívat a cvičit uvnitř.

Co se stane v  případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku?

Škola neumožní dítěti osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by takové dítě do školy přišlo, škola ho musí izolovat od ostatních a zavolat zákonné zástupce.

Proč se netestují učitelé a zaměstnanci? 

Zaměstnanci jsou povinni před vstupem do budovy školy doložit OTN (očkování/test/prodělaná nemoc) ve stejných termínech, ve kterých se provádí preventivní testování dětí a žáků. 

Škola již nezajišťuje testování svých zaměstnanců, jak tomu bylo na jaře, ale zaměstnanec je povinen si negativní výsledek testu zajistit na své náklady.

Roušky a respirátory

Povinná rouška nebo respirátor je pro všechny ve společnách prostorech.

ilustrační foto

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24