QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Řidiči pozor! Po Velikonocích začínají opravy silnic na několika místech v kraji

31.03.2024 18:01

Hned několik oprav silnic v Plzeňském kraji se rozjíždí v úterý 2. dubna po Velikonocích.

opravy D5_1022_ŘSD (1)

U Nepomuku dojde k úpravě křižovatky, v Železné Rudě se opět rozběhne oprava silnice I/27, začne oprava silnice I/22 na části průtahu Horažďovic, práce budou probíhat i na dálnici D5 u Rozvadova nebo u Nové Hospody.

Železná Ruda - hlavní tah bude opět uzavřen

Po zimní přestávce se v úterý 2. dubna opět rozběhnou práce na opravě silnice I/27 v centru Železné Rudy. Silnice bude zcela uzavřena, jsou stanovené objízdné trasy. Podrobnosti a informace o objížďkách najdete v článku - psali jsme ZDE.

Práce začnou na silnici u Nepomuku

V úterý 2. dubna budou zahájeny práce na úpravě křižovatky silnic I/20 a III/11747 u obce Klášter nedaleko Nepomuku.

"Současná podoba křížení silnice I/20 se silnicí III. třídy už dnešním potřebám nevyhovuje, a to jak svým výškovým, tak i šířkovým vedením a současně se také stává místem poměrně častých dopravních nehod. Ze zmíněných důvodů tak bylo rozhodnuto o provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení poměrů v prostoru křížení silnic a také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu," uvedl Adam Koloušek, tiskový mluvčí ŘSD.

V následujících měsících tak budou za částečné uzavírky hlavního tahu prováděny stavební práce, které změní podobu křižovatky. "Provedena bude tzv. rektifikace směrového a výškového oblouku na silnici I/20, ve směru od Plzně bude zřízen nový odbočovací pruh a upraveno bude i napojení silnice III/11747. Dále bude upraven jeden z propustků na trase a upraveny budou také přilehlé vjezdy a sjezdy," uvedl dále tiskový mluvčí.

Částečná uzavírka silnice I/20 je povolena až do ledna následujícího roku, nicméně ŘSD plánuje dřívější zprovoznění tohoto úseku.

Oprava silnice I/22 na části průtahu Horažďovic

V rámci tří etap bude od úterý 2. dubna až do druhé poloviny června za částečné uzavírky probíhat oprava zhruba kilometrového úseku silnice I/22 na příjezdu do Horažďovic ve směru od Klatov.

"Silnice samotná už vykazuje množství závad, které bude potřeba opravit. V závislosti na rozsahu poškození hlavního tahu projde opravou buď pouze asfaltové souvrství vozovky nebo bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev komunikace. Současně pak budou také opraveny například silniční obruby v tomto úseku silnice I/22," uvádí tiskový mluvčí ŘSD.

Celá rekonstrukce bude prováděna po polovinách za částečné uzavírky silnice I/22. Provoz tak bude po dobu provádění stavebních úprav veden jedním pruhem kyvadlově.

U Rozvadova začne oprava D5

V úterý 2. dubna budou zahájeny práce na opravě pravého pásu dálnice D5 mezi kilometry 136,150 – 144, 200.

"Oprava dálnice D5 nedaleko Rozvadova byla původně plánovaná už na loňský rok. Vzhledem ke komplikacím při výběru zhotovitele této stavby však bylo rozhodnuto o její realizaci až v rámci roku 2024," uvedl Adam Koloušek.

Dálnice se opravuje kvůli havarijnímu stavu povrchu. I po provedených lokálních opravách pak vozovka vykazuje řadu závad. "Hlavním cílem opravy tak bude výměna stávajícího cementobetonového krytu vozovky. Součástí prací je také například výměna odvodňovacích žlabů, výměna a doplnění svodidel na krajnici a na přejezdech ve středovém dělícím pásu, obnova oplocení nebo oprava propustků a mostů," vysěvtlil mluvčí ŘSD.

Samotná stavba je pak rozdělena do tří etap:

 • ETAPA 1.b – montáž DIO

termín: 2. 4. (10:00 hod.) – 5. 4. 2024 (12:00 hod.)

uzavírka: části levého pásu dálnice v km cca 144,600 – 135,000

vedení dopravy: provoz je sveden v obou směrech v km cca 144,600 – 135,000 do 1 jízdního pruhu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ETAPA 1.b

termín: 5. 4. – 10. 4. 2024

uzavírka: pravého pásu dálnice D5 v km 136,150 – 143,200

vedení dopravy: totožné s etapou 1.a s tím, že je umožněn nájezd na / výjezd z MÚK 144 Kateřina/Rozvadov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ETAPA 1.a

termín: 10. 4. – 11. 6. 2024

uzavírka: pravého pásu dálnice D5 v km 136,150 – 144,200

vedení dopravy:

a) ve směru na Nürnberg (pravý pás) je provoz od km 134,880 sveden do jednoho jízdního pruhu a přejezdem SDP v km 135,965 – 136,100 je převeden do protisměrného pásu, ve kterém je v režimu 2+1 (resp. 1+1) veden až k přejezdu SDP v km 144,192 – 144,262, kterým je převeden zpět;

b) ve směru na Prahu (levý pás) je v km 144,512 – 143,288 sveden do jednoho (pravého) jízdního pruhu a od km 143,288 – 136,562 veden ve dvou provizorních jízdních pruzích;

MÚK (resp. odpočívka) 144 Kateřina/Rozvadov budou z dálnice nepřístupné a je navržena objízdná trasa pro

výjezd Praha (D5) → Svatá Kateřina/Rozvadov (II/605) v trase: MÚK 136 Mlýnec → II/198 → Přimda → II/605 → Svatá Kateřina/Rozvadov;

nájezd Svatá Kateřina/Rozvadov (II/605) → Nürnberg (D5) v trase: MÚK 144 Kateřina → D5 směr Praha → MÚK 136 Mlýnec → D5 směr Nürnberg

Provozovny a parkovací plocha odpočívky budou přístupná od silnice II/605.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ETAPA 1.b – demontáž DIO

termín: 11. 6. (10:00 hod.) – 14. 6. 2024 (12:00 hod.)

uzavírka: části pravého a levého pásu dálnice v km cca 144,600 – 135,000

vedení dopravy: provoz je sveden v obou směrech v km cca 144,600 – 135,000 do 1 jízdního pruhu

Oprava silnice I/21 u Nové Hospody

Oprava silnice I/21 D5 – Nová Hospoda proběhne v období od 2. dubna do 24. května 2024. Za účelem zajištění co nejmenšího omezení provozu bude oprava rozdělena do šesti etap po polovinách vozovky, a to následovně:

 • Etapa 1 - 2 - V rámci těchto etap budou uzavřeny nájezdy/sjezdy na D5 v termínu od
  2. 4. 2024 – 14. 4. 2024 ve směru Rozvadov -> Plzeň.
 • Etapa 3 - 4 – Při těchto etapách budou uzavřeny nájezdy/sjezdy na D5 v termínu od
  15. 4. 2024 – 5. 5. 2024 ve směru Plzeň -> Rozvadov.
 • Etapa 5 - 6 – Tyto etapy nebudou mít vliv na omezení dálnice D5. Dojde pouze k omezení provozu na silnici I. třídy a k přesunu BUS zastávek do průmyslového areálu CTP, a to v termínu od 6. 5. 2024 – 24. 5. 2024.

Oprava komunikace rozdělená celkem do 6 etap bude zahrnovat frézování komunikace v celkové tloušťce 18 cm. Po odfrézování bude probíhat pokládka podkladní, ložní a obrusné vrstvy s technologickými přestávkami a následně obnova krajnic a vodorovného dopravního značení. Dále bude v místě okružní křižovatky rozšířen výjezd ve směru na Planou. Po dobu realizace bude doprava řízena kyvadlově.

 

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24