QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

V Liticích začne stavba vodárenského souboru za více než 100 milionů

24.08.2023 14:13

V plzeňských Liticích odstartovala 1. etapa stavby obrovského vodárenského komplexu, tedy zemního vodojemu, který vyřeší zásobování pitnou vodou obyvatel.

 

vodárenský soubor

Tzv. Vodárenský soubor Litice se začne budovat v plzeňských Liticích. "Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 9.8.2023," upřesnil QAPu 1. náměstek primátora Pavel Bosák.

Vodojem bude stát u Robčického lesíka. "Vodárenský soubor má v budoucnu vyřešit nedostatečnou kapacitu a tlak vody v některých částeh Litic a zároveň umožní připojení dosud nepřipojených adres na městskou vodu. Jsme velmi rádi, že se projekt posunul a začíná se s realizací," řekl starosta Litic Michal Hausner.

Jedná se o vybudování zemního vodojemu (dále jen VDJ) včetně zásobních a propojovacích vodovodních řadů, které umožní zvýšit zabezpečenost zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

"Objekt zemního VDJ sestává ze dvou akumulačních nádrží s užitným objemem 2x 1500 m3 pro pitnou vodu. Odpad z vodojemu, je gravitační kanalizační stoka DN 500. Hlavním využitím odpadu z vodojemu bude vypouštění pitné vody z navrženého VDJ v případě přepadu přes bezpečnostní přeliv nebo během odstávek. Odpadní potrubí je vyústěno do místního recipientu - bezejmenné vodoteče. V místě vyústění je navržena zpětná klapka," uvádí podrobnosti náměstek Pavel Bosák.

Nově bude k vodojemu zbudovaná příjezdová komunikace.  "Začíná napojením na stávající komunikaci v katastrálním území Litice u Plzně a vede k navrženému vodojemu, kde končí obratištěm ve tvaru L," upřesnil dále náměstek Bosák.

Celkové náklady na stavbu činí včetně DPH 116 milionů korun. Hotovo by mělo být v únoru 2026, poté bude následovat 6měsíční zkušební provoz.

foto: MO Plzeň 6 - místo, kde bude stát vodárenský soubor

SDÍLEJTE ČLÁNEK
DKlub
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT