V přírodní rezervaci na Tachovsku chřadnou vzácné borovice, zachrání je změna vodního režimu

18.11.2023 10:45

Blatka je vzácná borovice příbuzná kosodřevině. V chráněné krajinné oblasti Český les roste jen na několika málo místech. Jedním z nich je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Pavlova Huť. Borovice ale začaly chřadnout.

borovice blatka_AOPK

Borovicím se v lokalitě Pavlova Huť nyní nedaří, a to kvůli narušenému vodnímu režimu. Na Sklářském potoce, který území odvodňuje, se letos budují nové dřevěné hrázky. Ty zpomalí odtok a napraví vodní režim v komplexu rašelinných a podmáčených smrčin.

„Aby se zabránilo odvoďnování rašelinných smrčin na Pavlově Huti, postavil podnik Lesy ČR v 90. letech na Sklářském potoce několik příčných přehrážek ze dřeva, které zvedly hladinu vody v potoce, zpomalily její odtok a vrátily vodu do území. Bohužel dnes se již rozpadají,” okomentoval Martin Jiran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Letos tak byla ve spolupráci CHKO Český les a Lesy ČR obnovena jedna z přehrážek na horní části potoka. „Díky tomu vodní hladina dosahuje k terénu a přes levý břeh by se měla voda opět rozlévat do centrální části přírodní rezervace Pavlova Huť,” uvedl Martin Jiran.

„V dalších letech budeme sledovat, jak se tu voda drží, a případně pokračovat v podobných opatřeních,“ popisují společný postup Martin Jiran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Tomáš Rau z Lesů České republiky, s. p.

V minulosti vedla podél rezervace tzv. železná opona. U potoka stály drátěné zátarasy pod vysokým napětím. Původní mělké koryto potoka bylo přeloženo, napřímeno a zahloubeno. Po pádu železné opony sice ploty zmizely, ale jizvy v krajině zůstaly. Dnes je potřeba tyto staré rány opět uzdravit, vodu vracet do mokřadů a rašelinišť a pomoci tak zdejší přírodě.

„Podmáčené a rašelinné smrčiny pomáhají zadržet vodu v krajině a příznivě ovlivňují klima. Snažíme se vodu vrátit tam, kde dříve byla,“ dodává Martin Jiran.

Foto AOPK ČR (Jiří Kadera)

SDÍLEJTE ČLÁNEK
DKlub
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT