Auto CB ŠKODA nový SUPERB

V přírodní rezervaci na Tachovsku chřadnou vzácné borovice, zachrání je změna vodního režimu

18.11.2023 10:45

Blatka je vzácná borovice příbuzná kosodřevině. V chráněné krajinné oblasti Český les roste jen na několika málo místech. Jedním z nich je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Pavlova Huť. Borovice ale začaly chřadnout.

borovice blatka_AOPK

Borovicím se v lokalitě Pavlova Huť nyní nedaří, a to kvůli narušenému vodnímu režimu. Na Sklářském potoce, který území odvodňuje, se letos budují nové dřevěné hrázky. Ty zpomalí odtok a napraví vodní režim v komplexu rašelinných a podmáčených smrčin.

„Aby se zabránilo odvoďnování rašelinných smrčin na Pavlově Huti, postavil podnik Lesy ČR v 90. letech na Sklářském potoce několik příčných přehrážek ze dřeva, které zvedly hladinu vody v potoce, zpomalily její odtok a vrátily vodu do území. Bohužel dnes se již rozpadají,” okomentoval Martin Jiran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Letos tak byla ve spolupráci CHKO Český les a Lesy ČR obnovena jedna z přehrážek na horní části potoka. „Díky tomu vodní hladina dosahuje k terénu a přes levý břeh by se měla voda opět rozlévat do centrální části přírodní rezervace Pavlova Huť,” uvedl Martin Jiran.

„V dalších letech budeme sledovat, jak se tu voda drží, a případně pokračovat v podobných opatřeních,“ popisují společný postup Martin Jiran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Tomáš Rau z Lesů České republiky, s. p.

V minulosti vedla podél rezervace tzv. železná opona. U potoka stály drátěné zátarasy pod vysokým napětím. Původní mělké koryto potoka bylo přeloženo, napřímeno a zahloubeno. Po pádu železné opony sice ploty zmizely, ale jizvy v krajině zůstaly. Dnes je potřeba tyto staré rány opět uzdravit, vodu vracet do mokřadů a rašelinišť a pomoci tak zdejší přírodě.

„Podmáčené a rašelinné smrčiny pomáhají zadržet vodu v krajině a příznivě ovlivňují klima. Snažíme se vodu vrátit tam, kde dříve byla,“ dodává Martin Jiran.

Foto AOPK ČR (Jiří Kadera)

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte