QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

V regionu Jihozápad se na dotacích rozdělí ještě 965 milionů korun

30.09.2013 20:41

Celkem 965 milionů korun je ještě připraveno pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad

Žadatelé z Jihočeského a Plzeňského kraje mohou ještě do konce roku získat dodatečné finanční prostředky z Evropské unie. Finance mohou získat například na budování koupališť, hřišť, na nákup vybavení pro školy nebo na modernizace regionální silniční sítě.

"Výzvy k předkládání projektů v oblastech podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu chceme vyhlásit postupně během října až listopadu," uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová.

V rámci oblasti podpory 2.4 bude výzva zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru.

"Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a technologií, které umožňují zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy. V rámci oblasti podpory 1.1 bude podpora zaměřena na zlepšení propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť, zlepšení napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo. V oblasti podpory 3.1 pak budou podpořeny výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch jako například koupaliště, sjezdovky, hřiště, a výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch jako muzea, sály, divadla a podobně," uvedl Ivo Grüner, předseda Regionální rady ROP Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy