Ve Starém Plzenci byla zahájena stavba haly a přístavba školy za 200 milionů – FOTO, VIZUALIZACE

09.10.2023 10:11

Nedostatečné prostory pro sport a výuku dětí trápí Starý Plzenec již řadu let. Tomu bude ale brzy konec, nový objekt výrazně posune kvalitu vzdělávání všech 530 žáků základní školy.

poklepání_stavba haly a přístavba školy v Plzenci_1023_ERET (4)
poklepání_stavba haly a přístavba školy v Plzenci_1023_ERET (4)poklepání_stavba haly a přístavba školy v Plzenci_1023_ERET (5)poklepání_stavba haly a přístavba školy v Plzenci_1023_ERET (2)poklepání_stavba haly a přístavba školy v Plzenci_1023_ERET (1)

Slavnostní zahájení stavby nové sportovní haly a přístavby školy se konalo ve čtvrtek 5. října ve Starém Plzenci. „Nový objekt zásadně posune stoletou historii budovy naší základní školy, která konečně dostane rozměr vzdělávací instituce 21. století," říká starosta Jan Eret.

O stavbu nové sportovní haly město usilovalo již desítky let. Potřebám vzdělávání kapacitně nevyhovuje ani škola postavená v roce 1913, kdy byl počet obyvatel Starého Plzence oproti dnešku poloviční.

„I z demografické studie vyplývá, že do budoucna se bude počet žáků ještě zvyšovat. Už nyní dětem slouží odloučené pracoviště na Malé Straně s pěti třídami, navíc děti i učitelé musejí přecházet velmi frekventovanou silnici. V nynější škole chybějí odborné učebny, zázemí pro učitele, místo pro školní družinu. Problémem jsou i nedostatečné prostory pro stravování a velmi nevyhovující je i tělocvična," popisuje Jan Eret.

V přístavbě vznikne sedm kmenových a jedna odborná učebna, kabinety a sociální zařízení. V přízemí bude nová kuchyně s jídelnou pro 100 strávníků, kterou bude díky samostatnému vstupu možné využívat i k jiným než ke školním akcím. V prvním podlaží přístavba naváže na nynější školní budovu, odkud se učitelé a děti dostanou z chodby prosklenou příčkou do jídelny, do sportovní haly či po schodech nebo výtahem do "věže" s učebnami.

Novostavba sportovní haly s tribunou pro 150 diváků nahradí současnou tělocvičnu. Přístupná bude ze školní budovy i zvenku. Kromě výuky tělesné výchovy bude sloužit i pro veřejnost k tréninkům, turnajům a různým kurzům.

Na podobu přístavby školy a nové sportovní haly vyhlásilo město už začátkem roku 2017 architektonickou soutěž, do které se přihlásilo 30 návrhů. Odborná porota poté ve čtyřkolovém rozhodování vybrala jako vítězný návrh ing. arch. Petra Sovy. Původní návrh bylo ale třeba letos částečně upravit.

„Počítalo se v něm například s vytápěním plynem, v současnosti to však musí být tepelná čerpadla a v návaznosti na upravený projekt bude muset vzniknout i samostatná trafostanice," vysvětluje starosta Jan Eret.

„Architektonická forma nové budovy je jednoduchá hmota sestávající z podnože, ve které se nachází školní jídelna, kuchyně a sportovní hala,
a z třípatrové věže učeben. Návrh využívá morfologie pozemku a budova je do svahu zapuštěna. Sportovní hala je vybavena pochozí střechou a nahrazuje tak zastavěnou plochu školní zahrady. Věž s učebnami je částečně skrytá za historickou budovou školy. Celkové působení má vzbuzovat klid, vznešenost a eleganci,"
popisuje svůj návrh ing. arch. Petr Sova.

Porota u návrhu mimo jiné ocenila, že je citlivě zasazen do prostoru zahrady, kterou ve velké míře ponechává ve stávajícím rozsahu a zachovává tak
i většinou vzrostlé zeleně.

Náklady na realizaci jsou odhadované celkem na 200 milionů korun. Městu se po složitých opakovaných jednáních podařilo získat dvě různé dotace. „Mám velkou radost, že jsme získali tolik potřebné finance, které značně uleví rozpočtu města. Z Operačního programu Životní prostředí 87,23 milionu Kč a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokonce 117,6 milionu Kč. Způsob financování se ještě řeší prostřednictvím náročných jednání," uvádí Jan Eret.

Stavba bude probíhat za plného provozu školy. „Jsme velmi rádi, že konečně budou mít děti i jejich rodiče ve Starém Plzenci důstojný prostor ke sportovnímu vyžití. Vzhledem k tomu, kolik máme sportovních organizací, bude nová sportovní hala velkým přínosem," dodává starosta.

Foto Petr Eret , vizualizace ing. arch. Petr Sova

SDÍLEJTE ČLÁNEK
DKlub
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT