Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Začala oprava mostu přes Mži v Radčicích. Několik měsíců bude zavřený

07.05.2024 14:49

V pondělí 6. května začala oprava mostu přes Mži v Radčicích. Most, jehož dřevěná mostovka, jež je po více než 20 letech provozu v havarijním stavu a kterou dále zatížil provoz při stavbě západní části městského okruhu, bude odstraněna.

Začíná oprava mostu v Radčicích_0524_MMP

Most přes Mži v Radčicích slouží hlavně místním obyvatelům. Důležitý je i pro cyklisty jedoucí údolím Mže a pro zemědělce, kteří zde pěstují mimo jiné hlávky pro vyhlášené křimické zelí.

„Most se letos dočká opravy, při které bude mírně rozšířen, a díky nové pevnější mostovce se zvedne i jeho maximální povolené zatížení ze 6 na 20 tun,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá i Správa veřejného statku měst Plzně, která o most pečuje.

Provedena bude nejenom rekonstrukce mostovky, ale i kompletní rekonstrukce všech prvků, které vyžadují opravu. Použity budou odolnější materiály. 

„Během stavby, která má být dokončena na počátku října 2024, dojde k výměně stávající dřevěné mostovky za železobetonovou, která bude spřažena se stávající nosnou ocelovou konstrukcí. Ta bude opatřena novou protikorozní ochranou. Budou také opravena stávající ložiska a osazeny mostní, tzv. dilatační závěry. V rámci stavby dojde i k sanaci a drobné opravě stávajících opěr a zpevnění prostoru u nich. Budou také opraveny opěrné zídky v místě nájezdů na most,“ uvedl Václav Šašek z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti.

Most bude pět měsíců zavřený. Po dobu stavby nebudou moci na most ani pěší či cyklisté. Ti budou muset použít objízdnou trasu přes Křimice. O něco delší trasou přes Křimice budou jezdit auta a zemědělská technika, která most dosud používala.

Mezinárodní Panevropská cyklotrasa s číslem 37, která kolem mostu projíždí, nebude stavbou dotčena, městský cyklistický okruh označovaný číslem 2151 bude ale opravou mostu přerušen.

Opravu zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, která za ni zaplatí téměř 7 milionů korun.

Foto MMP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte