Západočeské muzeum v Plzni vystaví hnízdo sršně asijské

20.11.2023 11:47

V Plzni byla objevena sršeň asijská, invazní druh hmyzu, který se specializuje na lov včel. Jedná se o první potvrzený výskyt v České republice. Následný nález hnízda vyvolal zvědavost nejen u odborníků, ale i u široké veřejnosti. Muzeum chystá hnízdo vystavit.

Jan Walter-hnízdo sršně asijské v Plzni-1040x520

V říjnu 2023 byl v Plzni potvrzen první výskyt sršně asijské v České republice. Hnízdo bylo odstraněno, aby se zabránilo dalšímu šíření sršně v dalších letech. Následně byl obsah hnízda intenzivně zkoumán, počítáni byli jednici (dělnice, samci, královny), zjišťován počet pater v hnízdě a celková struktura hnízda.

„Vážím si toho, že právě pracovníci z oddělení zoologie a paleontologie Západočeského muzea v Plzni, které zřizuje Plzeňský kraj, se velmi výrazně podíleli na trasování sršně asijské, nálezu hnízda tohoto invazivního druhu a jeho odstranění,“ řekl Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Muzeum toto hnízdo vystaví a umožní tak veřejnosti podívat se na něj zblízka.

„Rádi bychom návštěvníkům tento nález detailně představili. Od pátku 24. 11. 2023 si bude možné v Západočeském muzeu v Plzni prohlédnout hnízdo sršně asijské, kam bude instalováno v rámci probíhající výstavy s názvem „Bezobratlí kolem nás“ (21. 4. 2023– 3. 3. 2024),“ informovala o výstavě Romana Němečková, mluvčí muzea.

„Západočeské muzeum v Plzni jakožto výzkumná organizace má za cíl nejen odborné veřejnosti přiblížit výsledky v podobě vědeckého článku, ale především Všem občanům přiblížit život sršně asijské, naučit ji rozpoznat od naší sršně obecné a přednést důsledky, které tento invazivní druh může při přemnožení způsobit,“ sdělil Mgr. Jan Walter, entomolog – lepidopterolog z oddělení zoologie Západočeského muzea v Plzni.

Foto Jan Walter

SDÍLEJTE ČLÁNEK
DKlub
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT