Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

19.05.2024 16:02

Bouralo se na dálnici D5, auto narazilo do svodidel na km 114 ve směru na Prahu. Jeden pruh je neprůjezdný.

Další nehoda je u Chotíkova na silnici 20, střetla se dvě auta. Nehoda je bez zranění

Zastupitelé Plzně schválili rozpočet na rok 2023. Je historicky nejvyšší

13.12.2022 10:51

Město počítá s příjmy ve výši cca 7,689 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 9,357 miliardy korun. Rozdíl Plzeň pokryje tak, že využije finance uložené ve svých fondech, tedy hlavně Fondu rezerv a rozvoje. Rozpočet krajské metropole je vůbec nejvyšší v její historii.

DSC00583

Co se týká objemu peněz určených na stavební investice, tam Plzeň plánuje vynaložit v příštím roce 2,723 miliardy korun. Mezi významné podpořené projekty patří rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, výstavba vodárenského souboru Litice, revitalizace bytových domů v Korandově ulici a další.

„Těší mě, že se nám podařilo schválit nejvyšší rozpočet v historii města Plzně. Slíbili jsme, že budeme investovat především do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Jsem rád, že se nám tento cíl podařilo do rozpočtu pro příští rok promítnout. I když je rozpočet značně proinvestiční, vždy budeme jednat jako řádný hospodář,” uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Co se týká příjmů města, významné částky jsou tvořeny zejména z:

 • příjmu z cizích daní (6050 mil. Kč),
 • příjmů z pronájmu městského majetku (304,8 mil. Kč),
 • z přijatých transferů (284,8 mil. Kč), do nichž vyjma pravidelného příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu spadá například příjem z dotace na projekt Centra služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici ve výši 60 milionů korun,
 • z ostatních poplatků a odvodů (252,4 mil. Kč)
 • z příjmů z úroků (152,3 mil. Kč).
 • Příjmy rozpočtu vykazují meziročně ve srovnání s výdaji vyšší tempo růstu. Například velmi výrazný meziroční nárůst, a to o 2436 procent, je u příjmů z úroků, kdy se významně zvýšily úrokové sazby u bankovních účtů.

Co se týká výdajů Magistrátu města Plzně, mezi významné provozní výdaje patří:

 • běžné výdaje určené na chod města a městské policie ve výši 1030 milionů korun,
 • běžné výdaje spojené se správou městského majetku (správa komunikací 279,9 mil. Kč, správa domů 253,3 mil. Kč a systém odpadového hospodářství 222,4 mil. Kč),
 • provozní příspěvky určené vlastním příspěvkovým organizacím, jako jsou Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, Zoo Plzeň, Knihovna města Plzně, základní školy a další, ve výši 1317,5 mil. Kč,
 • úhrada prokazatelné ztráty PMDP a. s. ve výši 1308,2 mil. Kč,
 • provozní transfery jiným organizacím – zejména neziskovým a podobným – ve výši 243,7 mil. Kč.
 • U kapitálových výdajů Magistrátu města Plzně je určeno: 2483,3 mil. Kč na stavební investice, 65,9 mil. Kč na nestavební investice a 75,8 mil. Kč na pořízení majetku, 45,7 mil. Kč na investice vlastním příspěvkovým organizacím města.

Letošní rozpočet příjmů města činil 6,463 miliardy korun (o 19 procent méně než objem rozpočtu pro rok 2023), rozpočet výdajů letošního roku činil 8,513 miliardy korun (o 9,9 procenta méně).

„Občany nejčastěji zajímá, do jakých projektů a akcí investujeme, tedy kolonka v našem rozpočtu zařazená v sekci výdaje a označovaná jako stavební investice. Ta částka je letos vyšší než vloni, je to téměř 2,5 miliardy korun, přičemž mezi největší plánované akce bude patřit rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, kdy pro příští rok je z celkových 346 mil. Kč určeno 180 milionů, dále vodárenský soubor Litice, kde z celkových nákladů ve výši 200 milionů korun v příštím roce pokryjeme 120 milionů korun, pak také na revitalizaci městských domů v Korandově ulici půjde v příštím roce 112 mil. korun z celkových nákladů ve výši 122 milionů korun,“ přiblížil první náměstek primátora Pavel Bosák, jenž má ve své gesci technickou oblast.

„Považuji za velmi důležité, že jsme rozpočet připravili tak, že dokážeme pokrýt navýšenou prokazatelnou ztrátu Plzeňských městských dopravních podniků, do níž se promítly všechny rostoucí vstupy, tedy především elektrická energie, pohonné hmoty a další, a nemusíme zároveň nijak omezovat objednávku dopravního výkonu. Našli jsme i prostor pro úpravy tarifu a zvýhodnění pro seniory a studenty,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Z plánovaných dopravních investic zdůraznil rekonstrukci tramvajové tratě Koterovská, kterou už podle jeho slov nelze v čase odkládat.

Mezi další významné akce patří:

 • dokončení nového Centra služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici s celkovými náklady 123 milionů korun, na něž je v rozpočtu pro rok 2023 určena částka 71 milionů korun,
 • prodloužení ulice U Panasoniku (47 mil. Kč z celkových nákladů 50 mil. Kč.),
 • rekonstrukce tramvajové trati Zbrojnická a nám. Republiky ve výši 44 milionů korun (celkové náklad 45 mil. Kč),
 • částka 96 milionů korun je určena na městský okruh Křimická – Karlovarská (celkové náklad 450 mil. Kč),
 • 55 mil. korun půjde na revitalizaci konečné č. 4 u Borského parku (celkové náklady 61 mil. Kč),
 • vybudováno za celkem 56 milionů korun bude zázemí točny tramvají Kaplířova – Dobřanská.
 • Za 47 milionů korun se zrekonstruuje střecha 4. základní školy a další.

Při dělení do jednotlivých oblastí je struktura výdajů Magistrátu města Plzně následující:

 • doprava – 3 152 milionu korun (38 %),
 • ochrana ŽP, vodn. hospodářství, vzhled města – 665 milionů korun (8 %),
 • vnitřní správa – 636 milionů korun (8 %),
 • bytová oblast – 620 milionů korun (7 %),
 • hospodářský rozvoj – 596 milionů korun (7 %),
 • sociální oblast a péče o zdraví – 519 milionů korun (6 %),
 • tělovýchova a zájmová činnost – 470 milionů korun (6 %),
 • kultura – 488 milionů korun (6 %),
 • školství – 341 milionů korun (4 %),
 • bezpečnost – 293 milionů korun (4 %),
 • služby pro obyvatelstvo – 219 milionů korun (3 %),
 • finanční operace – 272 milionů korun (3 %).

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT