Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Jaký je průměrný věk v Plzeňském kraji? Co je najčastější příčinou úmrtí? Kraj zveřejnil analýzu

12.12.2022 14:20

Pracovníci KHS Plzeň prezentovali v pátek 9. prosince na krajském úřadě analýzu zaměřenou na zdravotní stav obyvatel kraje. Proč? Hygienici a kraj totiž připravuje nový portál o zdravotním stavu populace v regionu.

Sociální služby_foto (1)

„Rádi bychom ve spolupráci s Plzeňským krajem vytvořili samostatný portál zaměřený na zdravotní stav populace, protože chybí osvěta. Je třeba přesvědčit lidi, že své zdraví mají ze 70 % ve svých vlastních rukách,“ řekl ředitel Krajské hygienické stanice Michal Bartoš.

Pro potřeby KHS zpracovala analýzu MVDr. Kateřina Janovská. Obdobná analýza se podle jejích slov zpracovává pro potřeby Krajských hygienických stanic na území ČR zhruba každých pět let.

Co z analýzy, dle dostupných informací od Plzeňského kraje, vyplynulo?

  • Z analýzy vyplývá, že v Plzeňském kraji výrazně v letech 2008 až 2020 rostl počet dětí ve věku do 15 let. Nárůst činí 13 495 dětí, tj. 17,1 %. Ročně se v regionu rodí cca 6 000 dětí.
  • Ve sledovaných letech také rostlo procento osob ve věku nad 65 let, a to o 34 881 (40,2 %) oproti roku 2008.
  • Stejně rostl také rychlým tempem počet osob nad 80 lety, což činí větší nároky na zdravotní i sociální péči v regionu. Z tohoto pohledu je dle MVDR. Kateřiny Janovské demografický vývoj v regionu nepříznivý.
  • Průměrný věk u mužů je v Plzeňském kraji 41,7 let a žen 44,1 let.
  • Muži nad 65 let mají v Plzeňském kraji šanci na dožití dalších 16,2 let (81,2 let) a ženy 19 let (84,6 let) života.
  • Z hlediska srovnání krajů se Plzeňský kraj v těchto hodnotách pohybuje v polovině srovnávací křivky. Nejlepších hodnot dosahuje Praha, nejhorší pak Ústecký kraj.
  • Nejčastější příčinou úmrtí u obou pohlaví jsou nemoci oběhové soustavy, které jsou příčinou 42 % úmrtí. Následují úmrtí na nádorová onemocnění (26 %), úrazová úmrtnost, následky nemocí dýchací soustavy a choroby trávicí soustavy.
  • Zvolna podle výsledků analýzy přibývá také úmrtí následkem demencí.
  • Ve výskytu zhoubných nádorů zaujímá Plzeňský kraj v mezikrajském srovnání 1. místo a incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen ve všech sledovaných letech výrazně přesahuje průměrné hodnoty pro celou ČR. Ročně je potvrzeno 4,5 tisíce nových případů onemocnění zhoubnými nádory. Nejčastějšími typy u mužů jsou nádory prostaty, tlustého střeva, konečníku, plic a průdušek a močových cest. U žen to jsou nádory prsu, pohlavních orgánů, tlustého střeva a konečníku.

Analýza ukazuje ne zcela příznivé výsledky. I z tohoto důvodu by měl vnzniknout internetový portál, který by měl občany informovat a zároveň vzdělávat. „Hned po novém roce se s pracovníky KHS Plzeň sejdeme na společném jednání s cílem vytvořit samostatný veřejný portál o zdravotním stavu obyvatel. Jeho dalším cílem bude poskytnutí všech informací o životních situacích formou otázek a odpovědí, které budou směřovat jak ke zvýšení informovanosti, tak posílení prevence, a také k průběžnému doplňování aktuálních poznatků v ochraně a podpoře veřejného zdraví,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

foto ilustrační Plzeň

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT