Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

19.05.2024 16:02

Bouralo se na dálnici D5, auto narazilo do svodidel na km 114 ve směru na Prahu. Jeden pruh je neprůjezdný.

Další nehoda je u Chotíkova na silnici 20, střetla se dvě auta. Nehoda je bez zranění

Když bolí tělo, něco by to chtělo…

15.05.2023 6:01

Obtížně bychom v dnešní době hledali někoho, kdo ještě nenavštívil fyzioterapeutické pracoviště nebo chcete-li rehabilitaci. A dlužno dodat, že pomoc zmíněných specialistů nezahrnuje pouze cvičení všeho druhu, jak někdy mylně rezonuje společností. O tom, co všechno nabízí odborné pracoviště fyzioterapie a rehabilitace EUC Kliniky Plzeň a v čem může pomoci, jsme si povídali s jeho lékařkou MUDr. Janou Kydlíčkovou.

 MUDr. Jana Kydlíčková, rehabilitační lékařka EUC Kliniky Plzeň
 MUDr. Jana Kydlíčková, rehabilitační lékařka EUC Kliniky Plzeň 
Míčkování Jana Pangrácová, rehabilitační sestra EUC Kliniky Plzeň 
 Jana Pangrácová, rehabilitační sestra EUC Kliniky Plzeň 
 MUDr. Jana Kydlíčková, rehabilitační lékařka EUC Kliniky Plzeň 
 Mobilizace měkkých tkání

MUDr. Jana Kydlíčková, rehabilitační lékařka EUC Kliniky Plzeň

 

Co je správně, paní doktorko – fyzioterapie nebo rehabilitace?

Správně je obojí. Fyzioterapie je jednou ze součástí rehabilitace. Zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému, zatímco rehabilitace je komplexem různých postupů, které se snaží člověka postiženého následky nemoci, úrazu, nebo vrozené vady začlenit do aktivního společenského života nebo, v případě úrazu či nemoci, vrátit na úroveň předchozí kvality života.

Zájem veřejnosti o tuto ambulantní péči rok od roku stoupá, je tím důvodem naše pohodlnost nebo naopak tlak na výkon a rychlost?

Faktorů, proč narůstá zájem o fyzioterapii, je více. Přibývá lidí, kteří žijí aktivně, zdravě a chtějí předcházet civilizačním chorobám. Dalšími faktory jsou sedavé zaměstnání, stres, nárůst obezity – zejména u dětí, zhoršení kondice, snížení pohybové aktivity. Přibývá dětí s vrozenými vývojovými vadami, poruchami motorické koordinace, v jejímž důsledku dochází častěji k úrazům. V souvislosti se stárnutím populace a prodlužováním věku přibývá i starších pacientů.

Fyzioterapie se velmi často zaměňuje s masáží – v čem se zásadně liší?

Masáž je charakterizována jako působení hmatů na lidské tělo s cílem uvolnit svalové napětí, zlepšit látkovou výměnu, snížit psychický tlak. Existují různé druhy masáží. Fyzioterapie je vždy komplexní. Její součástí může být masáž, ale důraz je kladen na individuální cvičení k nápravě svalových dysbalancí, obnovení správných stereotypů při pohybu. Fyzioterapeut učí člověka vnímat lépe své tělo. V případě potřeby pomáhá i s edukací při používání kompenzačních pomůcek nebo poradí, jak předejít například poškození páteře v nevhodném pracovním prostředí či jak předejít úrazům nebo přetížení různých svalových skupin u sportovců. Rozdíl je i ve vzdělání. Masérem se může stát člověk s rekvalifikačním kurzem. Fyzioterapeut je zdravotnický pracovník s ukončeným vysokoškolským vzděláním nebo se specializačním vzděláním ukončeným atestací.

Do péče fyzioterapeutů EUC Kliniky Plzeň se můžete svěřit i vy, a to na základě tzv. FT poukazu, který vám vystaví váš specialista (plicní, neurologie, urologie, gynekologie aj.) – pak už stačí se jen telefonicky objednat na č.: 378 218 111.

V jakých konkrétních případech fyzioterapie skutečně pomáhá a kdy naopak pomoci nedokáže?

Fyzioterapie pomáhá při bolestech pohybového ústrojí, přispívá k uzdravování po úrazech a operacích, napravuje omezení hybnosti u četných neurologických, ale i gynekologických, urologických a plicních onemocnění – pomáhá s nácvikem správného dýchání, uplatňuje se i jako součást léčby sterility či inkontinence. U dětí pomáhá při špatném pohybovém vývoji, vadném držení těla, skolióze, polohových vadách nohou nebo plochonoží. I fyzioterapie má však své limity. Jsou onemocnění, která i při nejlepší vůli a profesionální snaze vyléčitelná nejsou. Ale i v těchto případech fyzioterapie může pomoci s hledáním co nejkvalitnějšího života. Zároveň nedokáže pomoci, pokud pacient nespolupracuje a nemá aktivní přístup.

Proč je důležitým faktorem úspěšné léčby i úzká spolupráce s ostatními odbornostmi?

Nemoc, bolest či úraz, se kterými pacient přichází, nemá nikdy jen jednu příčinu. K uzdravení či nalezení cesty ke kvalitnímu životu obvykle nestačí jen rehabilitace. Proto je nezbytná spolupráce s lékaři různých odborností – neurologem, psychologem, logopedem, ergoterapeutem a dalšími profesemi.

I do fyzioterapie pronikají moderní trendy léčby. Se kterými se můžeme na vaší klinice setkat?

Ke klíčovým metodám, které v rámci naší kliniky nabízíme, patří zejména moderní metody založené na neurofyziologickém podkladě – senzomotorická stimulace, PNF dle Kabata, akrální koaktivační terapie a další. Jejich zařazení je vždy na indikaci rehabilitačního lékaře.

Jana Pangrácová, rehabilitační sestra EUC Kliniky Plzeň

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT