Obchvat Babylonu se komplikuje, ekologický spolek se odvolal

25.11.2023 8:34

Proběhne stavba obchvatu Babylonu na Domažlicku podle plánu? Plánovanou stavbu komplikuje nyní odvolání ekologického spolku.

Babylon obchvat_ŘSD

Obchvat Babylonu na Domažlicku má pomoci vyřešit velký provoz na hlavním tahu I/26 a odvézt tranzitní dopravu mimo obec Babylon. Hlavní tah vedoucí k hraničnímu přechodu Folmava je velmi frekventovaný. Denně tady projede více než 8 tisíc vozidel, v úseku u Černého rybníka před Babylonem navíc dochází často k tragickým nehodám. Ředitelství silnic a dálnici proto naplánovalo obchvat Babylonu. Jenže projekt teď komplikuje odvolání ekologického spolku.

„ŘSD již podalo žádost o společné povolení stavby a součástí tohoto řízení je i řízení o povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Bohužel dne 25. 10. 2023 podal k tomuto rozhodnutí odvolání účastník řízení, a to spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu,“ uvádí se na stránkách obce Babylon.

To, že Děti Země zaslaly v říjnu odvolání, potvrdil QAPu předseda spolku. „ŘSD ČR si v prosinci 2022 u krajského úřadu požádalo o vydání rozhodnutí o povolení škodlivého zásahu do biotopů 25 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů v trase obchvatu obce Babylon silnicí I/26. Krajský úřad v květnu 2023 škodlivý zásah povolil. Děti Země v říjnu 2023 proti tomuto rozhodnutí zaslaly odvolání, v němž upozorňují na nedůsledné dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny. Hlavně ale chybějí doklady o doložení veřejného zájmu na výstavbě obchvatu, neboť nelze věřit tomu, co ŘSD ČR tvrdí, neboť bez důkazů jde jen o nepodložené spekulace. O odvolání bude rozhodovat MŽP,“ uvedl Miroslav Pátek.

Vedení obce Babylon upozorňuje na svém webu mimo jiné na to, že spolek Děti Země napadá skoro všechna stavební řízení u dopravních staveb v ČR. „Smutné je, že tomuto spolku nejde ani tak o ochranu přírody, ale spíš jen pro nás nepochopitelnou snahou komplikovat důležité dopravní stavby. To dokládá i neúčast tohoto spolku na místním šetření, kde se měly projednat všechny případné připomínky a místo toho později po vydání rozhodnutí toto rozhodnutí napadli blanketním odvoláním. Toto prázdné odvolání později doplnili o námitky, z nichž asi nejzajímavější je údajné nedoložení veřejného zájmu a jeho převahy.“

Obec Babylon podala ke krajskému úřadu vyjádření k tomuto odvolání. „Kde jsme se snažili doložit k námitkám argumenty tak, aby bylo odvolání zamítnuto. V tomto řízení a ve stejném duchu jako obec podal vyjádření k odvolání i spolek BABYLON z.s., za což mu děkujeme. Doufáme, že postup Dětí Země nezhatí tento léta připravovaný projekt a že vše poběží tak, aby v roce 2025 mohla být stavba zahájena.“

Obchvat Babylonu se řeší dlouho. Tzv. EIA byla zpracována už před šesti lety.

„V roce 2017 proběhlo nové zjišťovací řízení se závěrem, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována dle zákona. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 10. 7. 2017. Dne 11. 6. 2019 však bylo zveřejněno nové oznámení EIA. Dne 26. 8. 2019 byl vydán nový závěr zjišťovacího řízení EIA, který opět potvrdil, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzována dle zákona.,“ uvádí ŘSD.

Podle původního plánu, má vydání zmiňovaného společného povolení stavby proběhnout v roce 2023. V roce 2024 bylo v plánu vybrat zhotovitele stavby, samotná stavba by pak měla začít v roce 2025 a končit o dva roky později. Jak moc do těchto plánů zasáhne spolek Děti Země, se teprve uvidí.

Video: ŘSD

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte