Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Plzeň získá 3 miliony od Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace držitelů dočasné ochrany

03.05.2023 12:27

Díky dotaci z Ministerstva vnitra ČR bude možné, aby město Plzeň pořádalo jazykové kurzy pro cizince a jejich děti či integrační setkání, ale také třeba rozšířilo poskytování právních služeb pro cizince nebo připravilo výukové materiály pro pedagogy, kteří s cizinci pracují.

červen 2018 (1113)

„Město Plzeň od Ministerstva vnitra ČR získalo dotaci ve výši 3,2 milionu korun, což představuje stoprocentní finanční pokrytí žádané částky na projekt s názvem Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2023. Jde o rekordní částku, kterou město od ministerstva v tomto programu obdrželo. Podpory si velmi vážíme,“ uvedl radní města Plzně pro sociální oblast a aktivní život seniorů Jiří Šrámek.

Projekt Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2023 pomůže se začleněním cizinců. „Připravili jsme projekt, který má vést zejména k lepšímu zapojení cizinců do majoritní české společnosti. Toho lze dosáhnout širokou nabídkou kurzů češtiny, zacílením na nejmladší generaci – školní děti, možností setkávat se, pomocí s orientací mezi jednotlivými úřady města či možností se setkávat a vyměňovat si své zkušenosti se životem v Plzni,“ přiblížil program Jiří Šrámek.

Za realizaci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2023 je zodpovědný Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (OSS MMP), který má s programy na podporu integrace cizinců dlouholetou zkušenost a je již několik desítek let na tomto poli Ministerstvu vnitra ČR partnerem. Díky této dotaci bude realizováno celkem 16 jazykových kurzů češtiny, a to ve spolupráci s Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň a dále ve spolupráci s lektorkou Veronikou Rožánkovou.

„Dále bychom chtěli navázat na dobrou zkušenost z loňského roku a uspořádat v průběhu letních prázdnin tři čtrnáctidenní běhy letních jazykových kurzů češtiny pro děti z Ukrajiny. Tyto kurzy se uskuteční v termínech 17. až 28. července 2023, 31. července až 11. srpna 2023 a 14. až 25. srpna 2023. Celkem jimi projde 60 dětí, které již jsou nebo teprve budou součástí českého školského systému. Rodiče či zákonní zástupci mohou o přihlášení svého dítěte požádat na e-mailu: slajsovat@plzen.eu. Na základě této registrace bude zákonnému zástupci zaslána závazná přihláška,“ uvedl vedoucí OSS MMP Lukáš Mařan.

„Jazykové kurzy jsou velmi vyhledávané, a hlavně velmi potřebné. Vždyť jazyk je hlavní složkou pro snadnou integraci cizinců do majoritní společnosti. Oproti loňskému roku jsme počet kurzů navýšili o pět a zájem dále roste. Stejně tak, jako zájem o kontakt s krajany a sdílení svých zkušeností. Proto k dalším bodům našeho projektu patří integrační setkání, z nichž dvě jsou plánována jako jednorázová akce a poslední se bude v období roku opakovat,“ uvedla Tereza Šlajsová, vedoucí oddělení dotací a kontroly OSS MMP.

Neméně důležitou aktivitou tohoto projektu je pak i právní poradenství, zajišťované Organizací pro pomoc uprchlíkům.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte