QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

U Zvonu galerie nebude! Zastupitelé Plzně odstupují od smluv

23.03.2023 18:12

Plzeň odstoupí od smluv uzavřených s Plzeňským krajem a její příspěvkovou organizací Západočeskou galerií, které se týkaly pozemků v lokalitě U Zvonu určených pro stavbu nové budovy galerie. 

nova_budova_u_zvonu

„Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj nedávno avizoval, že chce nové galerijní zázemí vybudovat v areálu bývalých Městských lázní na nábřeží u řeky Radbuzy, a vzhledem k tomu, že by ani v případě stavby galerie U Zvonu nebyly dodrženy termíny uvedené ve smlouvách, rozhodli městští zastupitelé o odstoupení od daných smluv," informovalo město Plzeň.

Zastupitelé Plzně podporují umístění galerie do budovy bývalých lázní. „Nevidíme již důvod pro to, abychom prodlužovali termíny. Kraj jasně nedávno zveřejnil svůj záměr, že opraví Městské lázně a ty využije i pro sbírky galerie. My tomuto záměru velmi fandíme, kraji jsme v tom vyjádřili i podporu a přislíbili spolupráci při revitalizaci bývalých lázní. Projekt výstavby nové galerijní budovy U Zvonu tak tímto bereme z pohledu města za uzavřený,“ uvedl primátor Roman Zarzycký. 

Plzeň byla do přípravy projektu nové budovy pro galerii smluvně zapojena už od roku 2009. Tehdy uzavřela se Západočeskou galerií v Plzni nájemní smlouvu za účelem výstavby a provozu galerijní budovy pro prezentaci sbírek Západočeské galerie. Doba nájmu byla sjednána na dobu určitou do 31. 12. 2014, po uplynutí tohoto termínu se doba nájmu změnila na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Ze smlouvy vyplývalo, že je nájemce povinen nejpozději do 31. 3. 2023 stavbu dokončit. Dále byla v roce 2010 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem a Plzeňským krajem, cena měla činit 1 Kč. Ke smlouvě vznikly dodatky, mj. že má kraj stavbu dokončit nejdéle do 31. 3. 2023. 

„Ukazuje se, že směr, kterým se Plzeňský kraj rozhodl jít a využít pro účely Západočeské galerie budovu bývalých Městských lázní, byl správný. Tušili jsme, že město Plzeň není nakloněno k likvidaci přilehlé parkové plochy kvůli nové budově a námi zvolené řešení je tak i pro ně lepší cestou,“ komentoval rozhodnutí plzeňských zastupitelů hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. 

V souvislosti s galerií Plzeňský kraj požádal město o prodloužení termínu dokončení stavby, a to do 31. 3. 2028. Zároveň navrhuje zvážit možnost převodu stavbou dotčených pozemků do vlastnictví kraje. Důvodem pro nesplnění termínu jsou podle kraje omezené možnosti rozpočtu a rovněž bezprecedentní růst cen stavebních materiálů a prací v posledním období. Stavební povolení na novou budovu je platné do 13. 9. 2024.

„S ohledem na finanční náročnost realizace výstavby a také vzhledem k narůstajícím průtahům v dané věci se jeví posun termínů jako nereálný, neboť dosud stavba nebyla ani zahájena. I z tohoto důvodu se tak město rozhodlo odstoupit od uzavřených smluv,“ doplnil primátor Roman Zarzycký.

Foto ilustrační ZČG

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy