QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Západočeskou univerzitu v Plzni povede bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd

22.12.2022 9:10

O tom, kdo povede Západočeskou univerzitu v Plzni, rozhodl ve středu 21. prosince v tajném hlasování Akademický senát ZČU. Novým rektorem bude od 1. března 2023 bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička.

Miroslav Lávička_211222

Volba akademického senátu ZČU byla již druhým pokusem. V první volbě kandidoval Milan Edl a bývalý děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer, nikdo však nebyl zvolen. V prvním kole druhé volby, kdy získal 35 z 56 odevzdaných hlasů, byl Akademickým senátem ZČU zvolen do funkce rektora bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička.

Miroslav Lávička na post rektora nastoupí po Miroslavu Holečkovi, který vedl univerzitu od března 2015, tedy dvě po sobě jdoucí funkční období, a kandidovat proto již nemohl. Do funkce nového rektora musí ještě jmenovat prezident republiky. Miroslav Lávička poté bude stát v čele plzeňské univerzity po dobu čtyř let, tedy do konce února 2027.

Podle Miroslava Lávičky má být ZČU otevřenou univerzitou kladoucí důraz na internacionalizaci svého výukového a vědeckého prostředí. Jeho cílem je zvýšit počet studentek a studentů ZČU, včetně zahraničních. V oblasti vědy a výzkumu chce významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, jako je např. Horizon Europe, ale také zintenzivnit aplikační výzkum a přenos poznatků a technologií.

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., (*1971)

  • Vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a poté pokračoval ve studiu na Matematicko‑fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
  • V roce 2011 se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem.
  • Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných prací.
  • Od 2002 pracuje na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, předtím působil na Fakultě pedagogické.
  • V letech 2012–14 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, 2014–17 zastával funkci děkana a 2017-2020 pracoval jako proděkan pro strategii a legislativu FAV.
  • Aktuálně je vedoucím oddělení Matematické modelování výzkumného centra NTIS.
  • Jeho odborná specializace spadá do oblasti aplikované geometrie a geometrického modelování, kromě toho aktivně působí i v oblasti vyučování matematiky.
  • Je předsedou České společnosti pro geometrii a grafiku, členem stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ pro oblast vzdělávání Matematika a aktuálně zastupuje ZČU v Předsednictvu Rady vysokých škol.
  • Za svoji pedagogickou činnost obdržel v roce 2018 pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje.

Foto ZČU

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT